toTaalklaar

Je opleidingsniveau bepaalt nog te vaak hoe je gewaardeerd wordt in de Nederlandse maatschappij. Dit merk je bijvoorbeeld in het studentenleven, waar MBO studenten geweigerd worden bij bepaalde studentenfeesten of kroegen. Ook op de banenmarkt is dit verschil in waardering goed merkbaar, in vacatures wordt vaak een bepaald denkniveau gevraagd en MBO functies worden structureel onderbetaald. Verder zien we verschillen in gezondheid en sociale behandeling. De termen “hoog en laag” weerspiegelen deze verschillen en impliceren dat het ene beter is dan het ander. Dat is natuurlijk niet zo. Het ene opleidingsniveau staat niet boven het andere.
Deze ongelijkheid is problematisch en moet veranderen. Ons doel is dan ook meer waardering creëren voor het mbo. Deze waardering zouden we graag terug zien in de breedste betekenis van het woord: een eerlijker salaris, meer status en gelijke banenkansen. De eerste stap is echter deze ongelijkheid weg werken uit ons taalgebruik. Taalgebruik kan gelijkheid instant houden en dat doet het op dit moment ook. De termen hoog- en laagopgeleid moeten dus veranderen als eerste stap naar een samenleving waarin ieder opleidingsniveau eerlijk gewaardeerd wordt. In de politiek en bij het CBS is er al nagedacht over alternatieven, waarbij de conclusie leek te zijn dat er geen goede alternatieve termen waren.  Dit vinden we gek, taal is namelijk maar een middel waar we creatief mee om kunnen gaan. Wij willen daarom een helpende hand bieden aan de knappe koppen bij het CBS en in de Nederlandse politiek.
Door middel van een lijst met creatieve alternatieve benamingen voor de opleidingsniveaus hopen we ze een duwtje in de goede richting te geven, zodat zowel het CBS als het OCW meer dan genoeg keuze hebben. Hiermee willen we invulling geven aan de herwaardering van het MBO- want geen gelijke benaming is geen gelijke behandeling.
We stellen een lijst op van alternatieve benamingen voor de termen hoog en laag opgeleid en zullen deze naar het CBS en het OCW sturen. Op de website totaalklaar.nl kan heel Nederland een alternatieve term invullen die automatisch op deze lijst komt te staan, ook kan men de bestaande lijst bekijken voor inspiratie. Alternatieve termen hoeven niet binair te zijn, er mag gerust buiten de bestaande hokjes gedacht worden. Ook is er een opiniestuk opgesteld over hoe deze ongelijkheid in eigen ervaring is gebleken, deze zal hopelijk gepubliceerd worden waarmee bewustzijn gecreëerd wordt en mensen van het bestaan van de site af weten. Een filmpje met interviews zal op linkedin geposts worden + bijpassende tekst, wederom met als doel om mensen naar de website te leiden zodat ze een alternatief aan de lijst toe kunnen voegen.