De Beuk Erin!

Bijna 90% van de typen natuur die onze overheid dient te beschermen, verkeert in matige tot slechte staat. De teloorgang van de natuur is te wijden aan het gebrek aan goede kaders om de natuur effectief te beschermen. De internationale beweging van rights of nature biedt een uitweg.

De natuur is nu rechtenloos. Dat is niet alleen vreemd omdat wij zelf onderdeel zijn van de natuur, maar ook omdat we volledig afhankelijk zijn van de ecosystemen waarbinnen wij leven. Wanneer we natuur in de wet beschermen met eigen rechten, verzekeren we ons dat de rijkdommen van de natuur doorgegeven kunnen worden aan onze kinderen.

In de campagne worden met name oudere generaties opgeroepen, omdat de bevolking vergrijst en vijftigplussers daardoor meer macht in de politiek ten opzichte van jongere generaties. De campagne richt zich bovendien op VVD’ers. Het heersende beeld dat de VVD tegen natuur zou moeten zijn omdat er een keuze gemaakt dient te worden tussen ‘economie’ en ‘natuur’ is op oppervlakkige onzin gebaseerd.

Ons einddoel is Natuur in de Nederlandse grondwet te krijgen. Partij voor de dieren heeft al aangekondigd een wetsvoorstel voor rechten van de natuur in te dienen. Deze campagne richt zich op andere partijen, ten eerste op de VVD, omdat deze partij een groot aandeel heeft. Wij roepen VVD-stemmers, met name 50+ers, op om een door ons opgestelde brief naar hun partij te sturen, met daarin de wens rechten van de natuur in hun partijprogramma op te nemen. Dit creëert meer draagvlak wanneer het wetsvoorstel van PvvD wordt ingediend.

Laat jouw partij weten dat je rechten voor de natuur wil! Wil je weten hoe je dit doet? Kijk naar vooral op onze website!