Togethere

Het openbaar vervoer is niet toegankelijk voor iedereen. Mensen met fysieke beperking ervaren verschillende obstakels als zij met het openbaar vervoer willen reizen. Sommige obstakels kunnen alleen opgelost worden met structurele veranderingen maar andere kunnen opgelost worden met elkaar en daarom Togethere.

In Nederland wonen 2 miljoen mensen met een fysieke beperking. Deze mensen ervaren verschillende obstakels als zij met het openbare vervoer willen reizen. Door deze obstakels kunnen zij niet meer zelfstandig reizen. Vaak moeten zij hulp inschakelen van de reisassistentie. Helaas is deze reisassistentie niet altijd goed bereikbaar of beschikbaar. Voor een gedeelte van de hulpvragen zou reisassistentie niet nodig zijn als mensen elkaar gemakkelijker kunnen helpen. Hierdoor kan de drukte op reisassistentie afnemen waardoor deze assistentie kan helpen met grotere hulpvragen en kunnen mensen met een kleinere hulpvraag zelfstandiger reizen.

Togethere staat voor To Get There Together. Togethere is een platform wat werkt met een ons help ons concept. Hierbij kunnen mensen die hulp nodig hebben om hulp vragen via dit platform en kan iedereen die dat wil hulp bieden. Hierbij gaat het om hulp bij een kleine hulpvraag. Dit zijn hulpvragen waar jij en ik mee zouden kunnen helpen. Denk hierbij aan een extra hand bij het instappen, informatie geven over of de lift werkt, etc. Het Togethere platform is opgenomen in het al bestaande reisplatform van de reisorganisaties.