Gooi Je Nou Micro?

‘Maar waar kom je echt vandaan?’ een vorm van racistische micro-agressie waar vaak overheen gekeken wordt. Racistische micro-agressie bestaat uit kleine, subtiele vormen van pestgedrag en discriminatie die gemakkelijk worden weggewuifd. Wij willen door de vraag: ‘Gooi je nou micro?’ te stellen een gesprek starten waarbij we ons bewust worden van deze schadelijke vorm van racisme.

Uit onderzoek blijkt dat racistische micro-agressie nog steeds een groot probleem is, vooral in het onderwijs. ‘Als je elke dag hoort dat je hier niet welkom bent, dan vraag je je af wat je op deze aardbol doet.’ Racistische micro-agressie en het accepteren daarvan zorgt voor ongelijkheid en het blijven bestaan van stereotypering. Mensen die regelmatig te maken hebben met micro-agressies hebben vaker last van mentale en fysieke gezondheidsproblemen, zoals angststoornissen, hoge bloeddruk en depressies. Daarom is het belangrijk om deze vormen van racisme en discriminatie  bespreekbaar te maken.

Om bewustzijn te creëren over racistische micro-agressie, hebben we een video gemaakt van onze experience box en lesinvulling. Op onze site staat een uitvoerbare lesinvulling waarbij leerlingen in de schoenen van iemand die met racistische micro-agressies te maken krijgt worden geplaatst. Hierbij gebruiken we audiofragmenten, interactieve elementen en oefeningen met persona kaartjes.

Reflectie en discussie zijn essentieel na afloop. De experience box confronteert gebruikers met audiofragmenten die micro-agressies simuleren en we stellen hen vragen over hun gevoelens en gedachten. De audiofragmenten zijn gebaseerd op interviews met mensen die regelmatig racistische micro-agressies hebben ervaren. Onze campagne omvat ook een website met kennislinks en een LinkedIn-post om mensen en docenten te betrekken en meer zichtbaarheid te genereren.